đông y
Đông Y

Khái quát về đông y

Khái quát về đông y – Y học cổ truyền việt nam Đông y là một ngành khoa học thật sự – chúng ta phải khẳng định chân lý này để xua đi định kiến rằng đây chỉ là các loại “thuốc” Sơn Đông mãi võ, đó còn là thể hiện sự tôn kính của mình với các bậc tiền…

Tiếp tục đọc